Současná Blu-ray Disc média

  • 11.8.2006
  • Pavel Skýba

Cílem tohoto článku není stanovení žebříčku kvality, podává přehled médií Blu-ray, která jsou dostupná na americkém nebo evropském trhu. Ani řazení není nijak závislé na kvalitě, ceně nebo termínu uvedení do prodeje. Jedná se o abecedně seřazený výčet jednotlivých médií Blu-ray s uvedením podstatných informací, které jednotliví výrobci uvádějí na svých oficiálních webových stránkách.V současnosti mají příznivci Blu-ray Disc již celkem slušný výběr z médií tohoto formátu. Podívejme se tedy na produkty výrobců, kteří již přispěli uvedením svých médií k rozšíření technologie Blu-ray Disc. V podstatě je dnes možnost vybrat si ze čtyř základních druhů několika výrobců optických disků. Nejčastěji se objevují zapisovatelná jednovrstvá média s kapacitou 25 GB, o něco méně častěji pak dvouvrstvá s kapacitou 50 GB. Přepisovatelná média s kapacitou 25 GB najdeme taktéž v nabídce naprosté většiny výrobců Blu-ray Disc, menší výběr je potom mezi přepisovatelnými disky se dvěma vrstvami a tedy kapacitou 50 GB. Zatím žádná ze společností nezahájila prodej více než dvouvrstvých disků, nicméně některé jejich uvedení v dohledné době plánují. S postupem času se tedy s jistotou setkáme i s disky čtyřvrstvými a následně i s těmi, které umožňují zaznamenání dat do čtyř vrstev na obě strany. Tím budou k dispozici Blu-ray média s kapacitou až 200 GB. Podobná situace je i s rychlostí zápisu. Všichni výrobci zatím nabízejí disky maximálně dvourychlostní, ale opět platí, že média s vícenásobnou rychlostí jsou některými společnostmi ohlášena na blízkou budoucnost.

Je nepsaným pravidlem, kterým se řídí všichni výrobci, že zatímco cena jednoho disku je při stejné kapacitě u přepisovatelné verze jen o něco vyšší než cena zapisovatelného disku, závislost ceny na zvyšující se kapacitě je mnohem výraznější. Ve skutečnosti kapacita 50 GB vyjde výrazně levněji v podobě dvou disků po 25 GB než pokud si zakoupíte jediný 50 GB disk. Tato skutečnost ostatně není žádnou novinkou a neplatí pouze pro média formátu Blu-ray Disc.

Imation

Imation_BD-RE25Imation_BD-RE25DSpolečnost Imation sice představila vlastní média Blu-ray Imation, nicméně v letošním roce se jednou z divizí této korporace stala společnost Memorex, která je taktéž výrobcem médií Blu-ray Disc. Dá se tedy předpokládat, že média Blu-ray nesoucí označení Imation a Memorex budou mít mnoho společného, ale každá z těchto značek je na webech výrobců popisována samostatně a stejně se na jednotlivé značky podíváme i my.

Společnost Imation představila všechna čtyři v úvodu zmiňovaná média Blu-ray Disc, 25 GB a 50 GB vždy v zapisovatelné a přepisovatelné verzi. Na trh byly prozatím uvedeny disky Blu-ray s jednou záznamovou vrstvou, s kapacitou 25 GB. Dvouvrstvé disky s kapacitou 50 GB by se v prodeji měly oběvit ještě v letošním roce. Všechny disky Blu-ray mají jednotně dvojnásobnou rychlost záznamu.

Média Blu-ray Imation mají unikátní ochrannou povrchovou vrstvu, která médiím zajišťuje výbornou odolnost proti vzniku chyb při čtení a zápisu dat vlivem poškrábání, zašpinění nebo jiného poškození disku.

Memorex

Memorex_BD-RE25Memorex_BD-R25Memorex bohužel neuvádí příliš mnoho údajů o svých discích Blu-ray, dokonce nenalezneme ani informace o případné ochranné vrstvě, tzv. Hard-coating, bez níž jsou tato média obecně velmi náchylná k poškrábání a jinému poškození, které má za následek chyby při čtení a zápisu dat. Je však více než pravděpodobné, že společnost jako Memorex oblast povrchové ochrany nepodcenila. Pravděpodobně se bude jednat o tutéž povrchovou vrstvu, která je použita na médiích Imation. Za velmi zdařilý lze označit vzhled krabiček, do kterých jsou disky Blu-ray společnosti Memorex baleny.

Vyšší kapacitu disků zatím Memorex nenabízí, nezmiňuje se ani o případném vývoji či plánovaném uvedení, ale dá se předpokládat, že s ohledem na konkurenční tlak se v budoucnu objeví i média Memorex s více vrstvami zápisu a tedy s vyšší kapacitou.

Panasonic

Panasonic_BD-R50Panasonic_BD-RE50Vzhledem k výběru zařízení pro využití videa s vysokým rozlišením společnosti Panasonic, kde nechybí ani přehrávač Blu-ray Disc, není nijak
překvapivé, že v nabídce médií Panasonic nalezneme i několik disků Blu-ray. V současné době Panasonic nabízí výběr hned ze čtyř médií tohoto formátu, konkrétně zapisovatelná a přepisovatelná jednovrstvá média s kapacitou 25 GB a obdobně i dvouvrstvá média s kapacitou 50 GB.

Blu-ray Disc média společnost Panasonic vyrábí v Japonsku, jejich cena je zhruba srovnatelná s konkurenčními disky. Objednat si je lze přímo z oficiální stránky Panasonic, až na přepisovatelné 50 GB médium se dvěma vrstvami, pro které společnost Panasonic na svých webových stránkách zatím neuvádí ani prodejní cenu. Možná nechce případného zákazníka předem odradit, jelikož ceny dvouvrstvých médií skutečně nejsou zatím příliš shovívavé k našim peněženkám.

Phlips

Společnost Philips zatím nabízí jen jediné médium Blu-ray, dvourychlostní jednovrstvý disk s kapacitou 25 GB s možností jednorázového zápisu. Na disk je možné uložit 135 minut záznamu v kvalitě HD, případně 5,5 hodiny videa v normální DVD kvalitě. Maximální rychlost zápisu je 9 MB/s.

Philips_DB-R25Blu-ray Disc média společnosti Philips mají na povrchu velmi odolnou ochrannou vrstvu, která i přes minimální tloušťku pouhých 100 µm poskytuje špičkovou ochranu pro vlastní záznamovou vrstvu. Média výrazně lépe odolávají nešetrnému zacházení, nezůstávají na nich otisky prstů, prach a nečistoty a nedochází tak snadno k jejich poškrábání ani jinému poničení. Modro-laserová média společnosti Philips jsou v tomto směru podle popisu výrobce samého dokonce na vyšší úrovni než dosavadní média CD a DVD.

Společnost Philips garantuje nejvyšší kvalitu svých disků Blu-ray díky stálým kontrolám jednotlivých výrobních kroků a také díky použití nejmodernějších výrobních zařízení. Ta využívají hluboké UV paprsky k vytváření matric, které slouží pro injekční vstřikování disků Blu-ray. Pokročilý systém korekce chyb používaný společností Philips na médiích Blu-ray Disc zajišťuje maximální ochranu vašich dat a videa.

Ke zdokonalení došlo i v materiálu záznamové vrstvy. Předchozí média CD a DVD používají pro záznam organickou vrstvu, zatímco záznam u Blu-ray Disc je prováděn na vysoce stabilní anorganickou vrstvu, na jejíž kvalitu a stálost nemá vliv působení světla. Tím je zaručena dlouhá životnost a bezchybná funkčnost médií Blu-ray firmy Philips.

Disky Blu-ray od společnosti Philips, jakožto člena Blu-ray Disc Association (BDA), splňují veškeré požadavky stanovené touto asociací. Výrobce proto zaručuje funkčnost svých médií ve všech schválených typech mechanik Blu-ray. Samozřejmě, jak je běžnou praxí velkých výrobců, nezapomíná dodat, že nejlepších výsledků dosáhnete při použití zařízení značky Philips. Konkrétně se jedná o počítačový drive Philips TripleWriter a Philips BD Video Recorder.

Ritek

RitekSpolečnost Ritek na svých stránkách slibuje na nejbližší dobu uvedení 4 médií Blu-ray, které představil na veletrhu Computex v Taipei. Příznivci této značky se mohou těšit na zapisovatelé disky, které budou mít jednu, resp. dvě záznamové vrstvy a kapacity 25 GB, resp. 50 GB. Totéž platí i pro druhou dvojici disků v přepisovatelném provedení. Materiál záznamové vrstvy u zapisovatelných médií bude tvořit anorganická vrstva, která bude 0,1 mm pod povrchem média. Na oficiálních stránkách se Ritek nezmiňuje o případném použití některého typu ochranných vrstev označovaných obecně jako hard-coating, takže je zatím otázkou, jak obstojí tato média z pohledu odolnosti proti poškrábání nebo jinému poškození. Dá se ale s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že společnost Ritek nevstoupí na trh s médii Blu-ray bez povrchové ochranné vrstvy, jelikož jak jsme již zmiňovaly v dřívějších článcích jsou média Blu-ray díky uložení záznamové vrstvy v hloubce pouhých 0,1 mm velmi náchylná na poškození.

Firma Ritek zatím nezveřejnila konkrétní plánované ceny těchto médií, ale uvádí, že díky jejich pokrokovému výrobnímu systému, který snižuje časovou náročnost produkce modro-laserových médií můžeme očekávat, že disky Blu-ray Ritek se objeví v prodeji za velmi slušnou cenu. Dá se však předpokládat, že ve skutečnosti nebude koncová prodejní cena ani tak ovlivněna skutečnými náklady, jako spíše cenami konkurence.

Sony

Sony_BD-R50Společnost Sony je jedním z hlavních tahounů vývoje Blu-ray Disc a byla také mezi prvními, kdo vstoupili na trh s těmito médii. Nyní si můžeme vybrat ze tří disků Blu-ray. S kapacitou 25 GB nabízí Sony dva jednovrstvé disky, zapisovatelný a přepisovatelný. Dvouvrstvý disk s kapacitou 50 GB lze zakoupit zatím pouze ve verzi zapisovatelné.

Sony_BD-R50Všechna tato média mají povrchovou vrstvu, zvanou hard-coating, která poskytuje ochranu proti poškrábání a zabraňuje usazování prachu a nečistot, což by mohlo vést k chybám při čtení dat či přehrávání videa. Rychlost datového toku při čtení je limitována hodnotou 72 Mb/s, při zápisu pak hodnotou 9 MB/s.

Média jsou vhodná i pro dlouhodobou archivaci dat. Díky použití vysoce kvalitního materiálu pro záznamovou vrstvu nedochází při dlouhodobém skladování k poškození dat ani ke zhoršení kvality při čtení a přehrávání. Kvalita použitých materiálů zaručuje i vysokou úroveň rovinnosti disku. Zároveň u přepisovatelných médií společnost Sony používá nový typ záznamové vrstvy, u které garantuje zachování všech vlastností a kvalit i při mnohonásobném zápisu na disk. Disky Blu-ray od společnosti Sony mají navíc strukturu, která zabraňuje pokřivení disků vlivem působení různých zněn teploty nebo vlhkosti.

TDK

TDK_BD-RE50Jako zakládající člen Blu-ray Disc Association společnost TDK v oblasti modro-laserových technologií zaměřila svoji pozornost na formát Blu-ray Disc a nyní nabízí čtyři základní média tohoto formátu, zatímco disky HD DVD byste u TDK hledali prozatím marně.

Ačkoli připravena pro vstup na trh jsou už i dvouvrstvá média s kapacitou 50 GB (zahájení prodeje je ohlášeno na nejbližší dny), v současnosti naleznete v nabídce dostupných disků Blu-ray společnosti TDK pouze jednovrstvá média s kapacitou 25 GB, která jsou buď zapisovatelná nebo s možností mnohonásobného přepisu dat.

TDK_BD-R50Společnost TDK vyvinula pro optické disky ochrannou povrchovou vrstvu, která nese označení DURABIS. Na discích formátu Blu-ray je konkrétně použita ochranná vrstva s názvem DURABIS 2. Ta těmto médiím poskytuje precizní ochranu proti poškrábání, usazování prachu a nečistot ale i proti otiskům, které mohou při manipulaci zanechávat na povrchu médií naše prsty.

Pro záznamovou vrstvu je použit anorganický materiál, tedy zcela odlišný od doposud používaného materiálu při výrobě médií CD a DVD. Konkrétně tvoří záznamovou vrstvu disků Blu-ray společnosti TDK sloučenina mědi (Cu) a křemíku (Si). CuSi materiál záznamové vrstvy poskytuje médiím TDK výjimečnou kvalitu, která se ani s časem nijak nesnižuje. Tento materiál bude použit i u vícevrstvých disků, které poskytnou větší kapacitu při zachování stejné úrovně kvality.

U přepisovatelných médií je CuSi materiál nahrazen nově vyvinutým, vysoce citlivým materiálem s fázovou změnou, který vykazuje natolik vysokou stálost, že ani během skutečných testů s počtem 10.000 přepisů nedošlo k poklesu kvality.

Pokud nahlédneme do dalších plánů společnosti TDK, zjistíme, že je v budoucnu připravena vyrábět i čtyřvrstvá média Blu-ray s kapacitou 100 GB a dokonce i média se čtyřmi vrstvami zápisu při oboustranném využití disku, což přinese doposud nejvyšší plánovanou kapacitu Blu-ray Disc, neuvěřitelných 200 GB.

Společnost TDK je jednou z mála těch, kdo neprodávají média Blu-ray zatím jen na americkém, případně asijském trhu. TDK Blu-ray Disc jsou už dostupné i na evropském trhu. Jednovrstvý zapisovatelný disk TDK 25 GB BD-R lze zakoupit už i v českých internetových obchodech, kde se cena jednoho kusu včetně DPH, dopravy a balného pohybuje okolo 540,- Kč.

Verbatim

Verbatim_BD-RE25V červenci byl trh s optickými disky Blu-ray rozšířen o dvě média Verbatim, tedy dalšího z velmi významných členů Blu-ray Disc Association. Tato společnost vyrábí média Blu-ray v Japonsku ve spolupráci se svojí partnerskou firmou Mitsubishi Kagaku Media (MKM), která je kvalifikovaným producentem modro-laserových médií (vyrábí 30GB Ultra Density Optical (UDO) discs) a má díky tomu v této oblasti mnohaleté zkušenosti. Tato spolupráce přinesla společnosti Verbatim know-how potřebné pro vývoj vysoce kvalitních médií Blu-ray. MKM vyvinula nový typ záznamové vrstvy na bázi nitridu kovu, která splnila požadavek vysoké citlivosti na paprsek modro-fialového laseru a zároveň i požadavek odolnosti proti slunečnímu svitu, změnám teploty a vlhkosti prostředí. Využití záznamové vrstvy vyvinuté společností MKM je zároveň dobrým předpokladem pro vícerychlostní a dvouvrstvá média plánovaná společností Verbatim na nejbližší dobu.

Verbatim_BD-R25Princip výroby přepisovatelných médií Verbatim je založen na technologii Super Eutectic Recording Layer (SERL). Tato technologie fázové změny patentovaná společností MKM se osvědčila již při produkci předchozích médií Verbatim CD a DVD. Špičkové vybavení výrobních linek MKM a zmiňovaná technologie záznamové vrstvy dává médiím Blu-ray Verbatim vysokou kvalitu i životnost a zajišťuje, že ani při častém přehrávání a přepisování disku nedochází ke zhoršení kvality zvuku či obrazu.

Společnost Verbatim u svých médií Blu-ray nepodcenila ani stránku hard-coating, tedy ochrany proti poškrábání, usazování prachových částic, zašpinění prsty a dalším možným poškozením, která mohou následně způsobovat problémy při čtení nebo zápisu dat na disk. Proto jsou disky Blu-ray Verbatim doplněny kvalitní ochrannou povrchovou vrstvou vyvinutou společností MKM, která může směle konkurovat konkurenčním produktům. Jedná se o hybridní organicko-anorganickou vrstvu, která zároveň zajišťuje i tvarovou stálost disku, nezbytnou pro kvalitní zápis a čtení dat.

Společnost Verbatim má ve svých plánech do budoucna kromě zahájení prodeje dvouvrstvých médií také postupné zavádění médií Blu-ray s čtyřnásobnou, později s šestinásobnou rychlostí zápisu a na poslední čtvrtletí roku 2008 i disků se čtyřmi záznamovými vrstvami.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv