AO za Blu-ray Disc a ostatní HD média – update

  • 19.12.2006
  • Jirka Pech

Cituji (zkráceně) vyjádření ředitele odboru autorského práva Ministerstva kultury ČR, JUDr. Pavla Zemana:

Z několika praktických připomínek a dotazů, které jsme obdrželi v reakci na vydání vyhlášky, je zřejmé, že vývoj technologie v případě některých nosičů záznamů jde kupředu rychleji než příslušná legislativa. Získané poznatky a zkušenosti z aplikační praxe pečlivě monitorujeme a hodláme je samozřejmě zohlednit při případné novelizaci vyhlášky.

Problematiku zpoplatnění nosičů typu Blu-ray Disc jsme konzultovali s příslušnými kolektivními správci (INTERGRAM a OSA), kteří jsou oprávněni k výběru tohoto druhu odměn a uzavírají k tomu účelu smlouvy s dovozci, příp. výrobci zpoplatňovaných výrobků. Podle jejich informace jsou připraveni, s ohledem na specifičnost tohoto typu nosiče a žádoucí rozumnou proporcionalitu mezi sazbou odměny a cenou výrobku (kterou jsme při tvorbě vyhlášky sledovali), uplatňovat při uzavírání smluv s povinnými osobami sazbu stanovenou pro přepisovatelná DVD (§ 5, odst.1, písm.d vyhlášky).

Co to znamená v praxi?

U médií Blu-ray Disc (a předpokládám, že i HD DVD), bude vybírán autorský poplatek ve výši 5 Kč (6 Kč včetně DPH), tedy místo předpokládaného nejdražšího je Blu-ray Disc, z pohledu výše autorských poplatků, prakticky médiem nejlevnějším.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv