BD-P1200">Samsung opět odložil uvedení přehrávače BD-P1200

Samsung BD-P1200Sam­sung odkládá uve­dení svého Blu-ray Disc přehrá­vače druhé gen­er­ace BP-P1200 na trh ve Velké Británii.

Stephen Mitchell, mar­ket­ing man­ažer ze Sam­sung Elec­tron­ics, Ltd. řekl k původ­ně pláno­vané­mu dub­nové­mu uvedení:

Nevíme, jestli přehrá­vač druhé gen­er­ace uvedeme ve Velké Británii nebo budeme čekat na přehrá­vač třetí gen­er­ace do Vánoc.

Podle původ­ních plánů se totiž Sam­sung chys­tal uvést přehrá­vač třetí gen­er­ace na Vánoční trh jak ve Velké Británii, tak i v USA. Na otázku ohled­ně možnos­tí uve­dení hybrid­ního přehrá­vače, jako to udělala nedávno LG, řekl Mitchell:

Můžeme to udělat, ale stále čekáme na to, co udělá zbytek trhu. Mohli bychom uvést hybrid­ní přehrá­vač nebo Blu-ray reko­rdér zítra, ale dokud neu­vidíme, co děla­jí ostat­ní výrob­ci, nechys­táme se nic takového oznámit.

Mno­ho výrobců včet­ně Sam­sun­gu se cítí poškozeno pozd­ním uve­dením Playsta­tion 3 ve Velké Británii. Sam­sung uvedl svůj přehrá­vač v říjnu min­ulého roku, pro­tože věřil v násled­né uve­dení PS3. Ovšem Sony uved­la PS3 až o šest měsíců později, čemuž odpoví­da­lo i množství dos­tup­ných disků. Na trhu ve Velké Británii měl tedy Sam­sung přehrá­vač, pro který ale nebyl dostatek fil­mových tit­ulů a všich­ni pro­du­cen­ti obsahu nechali Sam­sung ať s tím popere, jak umí.

Sam­sung také věří v možnost společného fun­gování obou konkurenčních for­mátů. Mitchell k tomu dodal:

Věříme, že Blu-ray je sil­nější z těch dvou, ale HD DVD jsme ještě neodepsali.

Další infor­ma­ce o chys­taných uve­deních nových přehrá­vačů by měly být známé na veletrhu IFA 2007, tedy začátkem července.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv