BDC-S02">Pioneer útočí cenou: Blu-ray Disc combo drive BDC-S02

Pioneer BDR-101AVčera před­stavi­la společnost Pio­neer v Pekingu svou druhou mechaniku pro Blu-ray Disc s označením BDC-S02, která se začne okamžitě prodá­vat na trhu v Číně a o něco později při­j­dou na řadu ostat­ní trhy. Jed­ná se o dvourychlost­ní čtečku Blu-ray Disc a vypalo­vačku DVD/CD (12x DVD‑R, 6x DVD-RW, 24xCD‑R/RW).

Vel­mi zají­mavá je cena mechaniky, která osloví zejmé­na majitele
výkon­ných mul­ti­mediál­ních PC, kteří nechtějí investo­vat do samostat­ného přehrá­vače Blu-ray disků. Doporučená kon­cová cena této mechaniky má být 299 dolarů, tedy cca 6,5 tisíce korun. Pro lep­ší před­stavu, vypalo­vač­ka Pio­neer BDR-101A se prodává za cenu přes 22 tisíc korun a součas­ná nejlevnější vypalo­vač­ka Blu-ray disků, Lite-On LH-2B1S sto­jí cca 17 tisíc korun v nejlevnějším inter­ne­tovém obchodu.

Naneštěstí společnost Pio­neer nikdy neuved­la své IT pro­duk­ty na evrop­ský trh dostatečně včas a IT pro­duk­ty jsou pro Pio­neer spíše taková bokov­ka, takže můžeme u nás očeká­vat tuto mechaniku nejspíše kon­cem toho­to roku a do té doby budou zře­jmě dos­tup­né i mechaniky od něko­li­ka dalších výrobců.

Komentáře (3)

  1. Portál Blu-ray.CZ » Novinky ze světa vysokého rozlišení02:21 30.4.2007:

    […] taky, řek­li si zře­jmě mar­ketingoví inženýři ve společnos­ti Pio­neer. A před­stavili svě­tu přehrá­vač Pio­neer BDC-S02. No, přehrá­vač … je vlast­ně PC mechani­ka, která načte data, umožní přehrávání v high definition […]

  2. Portál Blu-ray.CZ » Novinky ze světa vysokého rozlišení00:15 7.5.2007:

    […] výrob­ci už ceny začí­na­jí tlačit dolů. A není to jen společnost Pio­neer se zařízením BDC-S02, o kterém jsme tu psali min­ule. Toshi­ba nabíd­la svůj HD DVD přehrá­vač za pouhých 399 dolarů […]

  3. Portál Blu-ray.CZ » Novinky ze světa vysokého rozlišení09:55 14.5.2007:

    […] USA svým zařízením BDC-2202, když udělala před necelým měsícem totéž v Číně se svou mechanikou BDC-S02. Star­tovní cena je opět 299 dolarů a BDC-2202 čte jed­novrstvé BD-ROM/BD‑R/BD-RE rychlostí 5x, […]

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv