Budou záložní kopie Blu-ray disků a HD DVD legální?

Michael Ayers, zástupce skupiny, která licencuje AACS, prohlásil na včerejších jednáních, že by zákazníci v budoucnu mohli mít možnost pořídit si několik řízených záložních kopií svých legálně držených disků. Koncept řízené kopie by tak měl umlčet kritiky DRM, kteří považují současné nulové možnosti legálního kopírování za poškozování zákazníka a jeho práv.

O nových licenčních ujednáních se právě v těchto dnech jedná mezi licenčním administrátorem AACS (AACS LA), zastupovaným právě Michaelem Ayersem, a organizacemi, které využívají technologie AACS k ochraně svých disků (především Sony a velká filmová studia, která jsou také členy AACS LA). Ayers tlačí vydavatele obsahu, aby nabídli zákazníkům možnost pořízení alespoň jedné záložní kopie, protože je v zájmu AACS LA co nejvíce rozšířit nabídku filmů na nových HD formátech.

Nosnou myšlenkou nového konceptu je extra poplatek za počet dalších kopií, které by mohl zákazník pořídit. AACS LA zavedla při těchto jednáních nový pojem low-volume piracy (nízkoobjemové pirátství), který popisuje poskytnutí těchto legálních záložních kopií dalším potenciálním zákazníkům. Podle Ayerse však studia mohou nasadit cenu za další kopii tak, aby pokryla ztráty, které jí působí dnešní pirátství, jehož objem by mohl v budoucnu klesnout právě díky možnosti pořizování legálních kopií.

Technicky by měla vzniknout síť serverů provozovaných vydavateli obsahu nebo třetími stranami, která by umožňovala autorizaci kopií. Nově vzniklé disky by pak měly být chráněny dalšími DRM technologiemi, které by měly zcela zabránit jejich dalšímu kopírování.

Samozřejmě si o tom můžete myslet své, stejně jako třeba já. Například úplné zabránění dalšímu kopírování je dle mého soudu naprostý nesmysl. Ostatně viděli jsme to na reakcích uživatelů Internetu v minulých dvou týdnech, kdy byl hromadně publikován jeden z klíčů bránících kopírování nových HD formátů.

Také v tom, stejně jako já, můžete spatřovat další způsob, jak okrást zákazníka, který nebude mít potřebu posouvat legální kopie dalším lidem. V podstatě se jedná o další rádoby-autorský poplatek, který je nyní zaveden u prázdných médií (v ČR ve výši 5 Kč za každý prázdný Blu-ray Disc, nezávisle na jeho kapacitě).

Zajímavými by se nová licenční ujednání stala v okamžiku, kdy by umožnila pokles ceny nahraného High Definition média – bez dalšího poplatku a možnosti legálního kopírování (případně s možností pouze jedné kopie) – třeba na úroveň dnešních cen VHS kazet. To by prakticky znamenalo nevídaný boom formátů s vysokým rozlišením.

Jenže všechno souvisí se vším. Filmová studia dle jejich slov již delší dobu krvácejí a s největší pravděpodobností se budou chtít zahojit. Takže po zavedení nových pravidel můžeme očekávat snížení cen pouze nepatrné a s možností jedné kopie bych odhadoval nárůst až na zhruba 1,5 násobek dnešní ceny (tedy kolem tisíce korun ve velkoobchodě).

Další souvislostí jsou ceny přehrávačů, které jsou stále drženy výrobci závratně vysoko (alespoň ve srovnání se standard DVD). Důvodem jsou samozřejmě náklady na vývoj, velikost poptávky, objem kupní síly, ceny práce v Asii a poměrně vysoké ceny komponent, atd. Takže asi nemůžeme výrobce obviňovat z předražování, ale i při nízké ceně disků budeme muset ještě nějaký čas počkat na snížení cen zařízení.

Posledním protiargumentem řízené kopie je fakt, že pro určitou skupinu zákazníků je stále jediná přijatelná cena nulová a snížení dnešních cen, ať už je jakkoli razantní, jejich touhu po nelegálně vlastněných filmech nesníží. A to ani nepočítáme s piráty bez příčiny, kteří se prodejem filmů získaných za nulu, velmi dobře, byť nelegálně, živí.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv