4 nové Blu-ray Disc rekordéry od Sony

  • 12.9.2007
  • Jirka Pech

Sony si našla na setkání s obchod­níky v Japon­sku čas, aby před­stavi­la nově nas­tupu­jící čtveři­ci Bravia Blu-ray recordérů. Reko­rdéry BDZ-X90, BDZ-L70, BDZ-T70 a BDZ-T50 disponu­jí disky od 250 GB do 500 GB, jsou MPEG4-AVC/H.264 kom­pat­i­bil­ní a … budou pěkně drahé. Ale­spoň v Japon­sku bude stát nejlevnější mod­el v pře­poč­tu při­b­ližně 25 tisíc Kč.

Sony 4 nové rekordéry Blu-ray Disc s AVCHD kamerou

Přestože ofi­ciál­ní zprávu od lokál­ního zas­toupení Sony zatím nemáme, očekáváme, že se budou u nás prodá­vat kolem 30 tisíc Kč a možná v mírně odlišné kon­fig­u­raci. Pře­ci jen vrhnout se na náš trh s přístro­jem, který má poma­lu více dig­itál­ních tunerů než je u nás vysílaných pro­gramů, by bylo asi čiré bláznovství. Pokud se jich ovšem vůbec dočkáme.

Všech­ny reko­rdéry umí záz­nam na Dual-Lay­er Blu-ray disky BD‑R (v1.1/1.2) a BD-RE (v2.1), ale také na DVD+RW, DVD+R, DVD-RW a DVD‑R, jsou samozře­jmě pro­gramo­vatel­né a zvlá­da­jí už ze své pod­staty HDTV nahrávání i přehrávání (i fotografií z HDTV Sony Cybershotů).

BDZ-X90

HDD: 500 GB
Tunery: 2 dig­i­tal­ní + 1 analogový
Výst­up: Pozla­cený HDMI DRC-MFv2.5 1125p

BDZ-L70

HDD: 320 GB
Tunery: 2 dig­i­tal­ní + 1 analogový
Výst­up: Pozla­cený HDMI 1080p24

BDZ-T70

HDD: 320 GB
Tunery: 2 dig­i­tal­ní + 1 analogový
Výst­up: HDMI 1080p24

BDZ-T50

HDD: 250 GB
Tunery: 1 dig­itál­ní + 1 analogový
Výst­up: HDMI 1080p24
Sony BDZ-L70 s kamerou

BDZ-T70 a BDZ-T50 jsou rozdíl­né pouze velikostí interních disků a počtem tunerů. Od BDZ-T70 je tak možné nahrá­vat více pro­gramů součas­ně. BDZ-L70 přidává nativní připo­jení HDTV kamery, pod­poru pro x‑Pict Sto­ry HD i x‑ScrapBook, funkce Sony Room Link a nej­nadu­panější hrač­ka DMZ-X90 doplňu­je DRC-MF, výst­up z 1125p v 1080p60 a barevnou tech­nologii Sony Deep Col­or, která vám umožní vychut­nat si všech­ny reklamy na Sony Bravia tak jako nikdy předtím.

Komentáře (2)

  1. keto12:04 17.9.2007:

    No nevím, proč by se měl ten­to reko­rdér prodá­vat u nás, když HD vysílání tady bude za 100 let.

  2. Jirka Pech00:46 17.2.2008:

    Uplynu­lo pár měsíců a co čert nechtěl, HD vysílání jede a daří se mu mys­lím docela slibně.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv