Sony se podařilo zmenšit Blu-ray laser

New Sony Blu-ray laser moduleDnes se objevila na webech zprá­va, že se Sony ve spoluprá­ci s japon­sk­ou společnos­tí Nichia podaři­lo vyro­bit menší a lev­nější laserový mod­ul pro použití v Blu-ray jed­notkách. Nové laserové zařízení je měří pouze 3mm a aktuál­ně je pro­dukce lev­nější, než u jeho před­chozí verze.

Čtenáři si možná vybaví zpoždění vydání Playsta­tionu 3 kvůli výrob­ní obtížnos­ti diod s mod­rým laserem a nyní, když bude umožně­na lehčí výro­ba, by měl for­mát Blue-ray zase sil­nější a opro­ti for­má­tu HD DVD získat další výho­du. Samozře­jmě se tím sníží nák­la­dy na výrobu Playsta­tionu 3 a tím i jeho prode­jní cena. Pokračo­vat »

Novinky ze světa vysokého rozlišení

  • 14.5.2007
  • Karolína Zalabáková

Blu-ray na gauči, Blu-ray v parku – nový laptop od Sony s vámi půjde kamkoli

sony-vaio

Vypadá to, že společnost Sony je plná vykutálených man­ažerů a prozíravých inženýrů, kteří mají patent na dobré nápady. Zatím­co ostat­ní společnos­ti vymýšlí těžkopád­né kam­paně na HD rozlišení, Sony vždy zlehka, téměř tanečním krokem, před­staví vtip­nou novinku, která přek­vapí svou orig­inál­ní kon­cepcí.
Pokračo­vat »

VAIO AR190G">První Blu-ray Disc notebook: Sony VAIO AR190G

  • 5.7.2006
  • Lenka Dohnalová
Sony VAIO ARSpolečnost Sony jako první před více než týdnem uvedla na trh (prozatím jen v USA a Kanadě) notebook s vestavěnou mechanikou Blu-ray Disc a to zajisté ne náhodou právě ve chvíli, kdy jako jeden z hlavních filmových distributorů Sony Pictures odstartovala pravidelné vydávání úspěšných filmových titulů na Blu-ray Disc (BD).

Notebook Sony VAIO® AR190G je brilantní směsicí vnější elegance a nadupaného vnitřního vybavení. Na první pohled zaujme slušivým černým provedením a skvěle tvarovaným profilem. Majitel tohoto stroje získá sílu i vybavení stolního počítače, ovšem s výhodami počítače přenosného. Podívejme se trochu podrobněji, co vše se skrývá v prvním laptopu doplněném o mechaniku Blu-ray Disc.

Pokračovat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv