Sony se podařilo zmenšit Blu-ray laser

New Sony Blu-ray laser moduleDnes se objevila na webech zprá­va, že se Sony ve spoluprá­ci s japon­sk­ou společnos­tí Nichia podaři­lo vyro­bit menší a lev­nější laserový mod­ul pro použití v Blu-ray jed­notkách. Nové laserové zařízení je měří pouze 3mm a aktuál­ně je pro­dukce lev­nější, než u jeho před­chozí verze.

Čtenáři si možná vybaví zpoždění vydání Playsta­tionu 3 kvůli výrob­ní obtížnos­ti diod s mod­rým laserem a nyní, když bude umožně­na lehčí výro­ba, by měl for­mát Blue-ray zase sil­nější a opro­ti for­má­tu HD DVD získat další výho­du. Samozře­jmě se tím sníží nák­la­dy na výrobu Playsta­tionu 3 a tím i jeho prode­jní cena. Pokračo­vat »

4 nové Blu-ray Disc rekordéry od Sony

Sony si našla na setkání s obchod­níky v Japon­sku čas, aby před­stavi­la nově nas­tupu­jící čtveři­ci Bravia Blu-ray recordérů. Reko­rdéry BDZ-X90, BDZ-L70, BDZ-T70 a BDZ-T50 disponu­jí disky od 250 GB do 500 GB, jsou MPEG4-AVC/H.264 kom­pat­i­bil­ní a … budou pěkně drahé. Ale­spoň v Japon­sku bude stát nejlevnější mod­el v pře­poč­tu při­b­ližně 25 tisíc Kč.

Sony 4 nové rekordéry Blu-ray Disc s AVCHD kamerou

Přestože ofi­ciál­ní zprávu od lokál­ního zas­toupení Sony zatím nemáme, očekáváme, že se budou u nás prodá­vat kolem 30 tisíc Kč a možná v mírně odlišné kon­fig­u­raci. Pře­ci jen vrhnout se na náš trh s přístro­jem, který má poma­lu více dig­itál­ních tunerů než je u nás vysílaných pro­gramů, by bylo asi čiré bláznovství. Pokud se jich ovšem vůbec dočkáme. Pokračo­vat »

BDC-S02">Pioneer útočí cenou: Blu-ray Disc combo drive BDC-S02

Pioneer BDR-101AVčera před­stavi­la společnost Pio­neer v Pekingu svou druhou mechaniku pro Blu-ray Disc s označením BDC-S02, která se začne okamžitě prodá­vat na trhu v Číně a o něco později při­j­dou na řadu ostat­ní trhy. Jed­ná se o dvourychlost­ní čtečku Blu-ray Disc a vypalo­vačku DVD/CD (12x DVD-R, 6x DVD-RW, 24xCD-R/RW).

Pokračo­vat »

LG upevňuje svou pozici na trhu HD technologií">LG upevňuje svou pozici na trhu HD technologií

  • 12.9.2006
  • Jirka Pech

GBW-H10N Super Multi BlueSpolečnost LG Elec­tron­ics, před­ní svě­tový výrobce nej­mod­ernější spotřeb­ní elek­tron­iky a řešení pro mobil­ní komu­nikace, uvádí na náš trh (s drob­ným zpožděním pro­ti ohlášené­mu srp­nové­mu ter­mínu) první přepiso­vací Blu-ray mechaniku Super Mul­ti Blue s mod­e­lovým označením GBW-H10N.

Mechani­ka GBW-H10N Super Mul­ti Blue je schop­na na jed­nom disku uložit až 25 GB dat. Na běžných Blu-ray dis­cích umí uložit data rychlostí až 4x, což z ní činí svě­tový unikát. Na přepiso­vatel­ných Blu-ray Rewritable dis­cích uloží data rychlostí 2x. Poradí si se vše­mi Blu-ray disky různých velikostí a je i zpět­ně kom­pat­i­bil­ní se stan­dard­ní­mi CD a DVD médii. Odtud tedy označení Super Mul­ti Blue, kterým LG navazu­je na již zažitý název Super Mul­ti použí­vaný u DVD. Deklaru­je tak právě jedineč­nou schop­nost zápisu na všech­ny typy DVD a CD médií včet­ně Blu-Ray.

Pokračo­vat »

BD Mechaniky od Samsung, Benq a LG budou v srpnu">BD Mechaniky od Samsung, Benq a LG budou v srpnu

  • 5.7.2006
  • Jirka Pech

Samsung SH-B022AGiganti typu Sony, Panasonic a Philips představili světu své první Blu-ray Disc mechaniky pro trh USA a Kanady relativně nedávno a prodávají je tam v maloobchodních cenách těsně pod tisíc dolarů za kus. Pro Evropana prakticky nezajímavá informace.

LG GBW-H10NAgresivní asijští tygři Samsung, LG a BenQ, kteří v posledním roce utrácejí obří sumy za marketing v evropském regionu (Samsung tuto trojici jednoznačně vede) se příliš netají svými plány začít prodávat Blu-ray Disc mechaniky v Evropě již v srpnu a momentálně jim jde jen o to, aby byli první. Skoro to vypadá, jako kdyby pro ně ani single-layer Blu-ray Disc (25GB) nebyla výzva, protože všichni tři se chystají dodávat hned od začátku dual-layer Blu-ray Disc mechaniky, schopné zapsat až 50GB.

Samsung SH-B026AV tomto závodě má prvenství smysl pouze marketingový, pro spotřebitele bude podstatné, že je produkt konečně k dispozici v dostatečné kvalitě a množství. Nebude tak příliš záležet na tom, zda to bude BenQ BW1000, LG GBW-H10N nebo Samsung SH-B022A (resp. velmi vydařená externí SH-B026A). Důležité je, že jsou k dispozici prázdné Blu-ray disky a s kteroukoli Blu-ray Disc mechanikou odpadne šílená diskotéka při zálohování větších objemů dat.

BenQ BW1000 TrioWriterVšechny zmíněné vypalovačky budou podporovat CD/DVD/BD a hovoří se zatím o cenách 500 až 799 Euro. Musím říct, že mám velmi rád kvalitu renomovaných značek, ale pokud nejsou schopné dodávat produkty, které potřebujeme, nebudu se asi bát sáhnout po tygřích mechanikách.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv