Con Air (Blu-ray Disc)

Con Air / 1Krit­i­ci do Jer­ry­ho Bruck­heimera už po desetiletí rýpou, já však odmítám se k nim připo­jit. Podle mého názoru dokáže ten­to akční pro­du­cent vytvořit pořád­nou blbou zábavu lépe než kdoko­liv jiný ve fil­movém průmys­lu. Exploze, přesřelky, vysoko­rychlost­ní honičky… stačí jmen­o­vat jakéko­liv akční klišé a já vám ukážu kousek něk­terého z Bruck­heimerových filmů. Neříkám, že pro­duku­je skvělé filmy, prostě je bráním takové jaké jsou. Na rozdíl od mých přís­ných kolegů jsem fanoušek a obhájce Con Air. Pokračo­vat »

Skála (Blu-ray Disc)

The Rock / 1Když jsem psal o tom, že Jer­ry Bruck­heimer natočil trhák Con Air, vyjádřil jsem se o něm, že vytváří hloupé a zábavné filmy lépe něž kdokoli jiný v branži. Pokud totiž tyh­le zábavné skvosty dokážou najít rovnováhu mezi napětím a příběhem, vyh­leda­jí si to místečko v našem mozku, kde­si hluboko, kde je stále ještě ukry­tý malý kluk — dítě, které se smě­je při explozích a radu­je se při porážce záporných hrdinů. Mezi těmi vše­mi hloupý­mi a zábavný­mi filmy z poloviny 90. let patři­la Skála vždy­cky mezi mé oblíbené. Co ji ale dělá tak výjimeč­nou? Obsto­jí ještě po více než deseti letech od svého uve­dení? Pokračo­vat »

Piráti z Karibiku: Na konci světa (Blu-ray Disc)

Pirates of the Caribbean: At World’s End / 1Po svěžesti a nad­sázce Prokletí Černé per­ly mohl být druhý díl jen horší — a přes­ně taková Truh­la mrtvého muže také byla. Hlučná a chaotická, pře­plněná zbytečný­mi zápletka­mi do té míry, že se sta­la nes­rozu­mitel­nou, neschop­ná uza­vřít vlast­ní vyprávění s min­imál­ním uspoko­jením, sig­nal­izu­jící neúspěch chabého, rádo­by napí­navého závěru ve sty­lu nejs­labších ser­iálů čtyřicátých let. Tak slabý druhý díl nemohl příliš vylepšit pověst třetího pokračování naz­vaného Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta, který se objevil v kinech min­ulé léto; ani jsem se neobtěžo­val jít se na něj podí­vat do kina. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv