Osvícení (Blu-ray Disc)

The Shining / 1Ačkoli dnes považu­jeme snímek Osví­cení od Stan­ley­ho Kubric­ka za horo­rovou klasiku, v roce 1980, kdy byl film uve­den do kin, se stal propadákem. Přišel v červnu do nap­jaté atmos­féry očekávání; jak diváky, tak kri­tiky však snímek ponechal napros­to chlad­ný­mi — stěžo­vali si na poma­lé tem­po vyprávění, nepří­tom­nost typ­ick­ých horo­rových přek­vapení a přehnané herecké výkony Jac­ka Nichol­sona. Přestože první vík­end byla návštěvnost snímku v kinech poměrně vysoká, výdělky nakonec sil­ně klesly a Osví­cení se sta­lo propadákem léta.

Pokračo­vat »

Olověná vesta: Vydání Deluxe (Blu-ray Disc)

Full Metal Jacket / 1Warn­er poprvé vydal Olově­nou ves­tu na Blu-ray v září 2006. Bylo to však hubené vydání a fanouš­ci jej kvůli jeho ubo­hé­mu video trans­feru při­jali chlad­ně. Téměř po roce Warn­er oznámil nové vydání fil­mu na Blu-ray, v Deluxe edi­ci, jako součást nové sbírky Kubrick­ových filmů. Dokázal se nyní Warn­er s nově remas­terovaným obrazem a zvukem a navíc se spous­tou bonusů str­e­fit do černého? Čtěte dál …

Mys­lím že jsou dva druhy válečných filmů — takové, které nám vymachájí čumák v odporné real­itě soubo­jů (Zachraňte vojí­na Ryana, Četa) a takové, které zkouma­jí to ostat­ní kolem války, jako vojá­ci trpící nelid­ský­mi pod­mínka­mi nebo působení války na lidi doma (Tábor tygrů, Zahrady z kamene). Na Stan­leym Kubrick­ovi nechejte spo­jení těch­to dvou druhů dohro­mady a dostanete Olově­nou ves­tu, jeho film z války ve Viet­na­mu. Je to vlast­ně dvouak­tová hra a je čas­to ste­jně frus­tru­jící pro svou nesouro­dost, jako je fascin­u­jící pro svou spleti­tost. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv